Reanimatie / AED

  

Basic Life Support ofwel reanimeren is hulpverlening zonder medische hulpmiddelen, gericht op het herstellen en/of in stand houden van de vitale functies en het voorkomen of beperken van tijdelijke of blijvende invaliditeit in afwachting van professionele hulp.

 

Het starten van een reanimatie is een daad van menselijkheid. Het op een juiste manier reanimeren kan iemands leven redden.

 

Een reanimatie slaagt niet altijd. Helaas….

 

Maar toekijken en niets kunnen ondernemen, dat voelt niet goed.

Een reanimatiecursus geeft zelfvertrouwen. U durft te handelen en U kunt juist handelen.

De Nederlandse Reanimatieraad zegt het volgende over het aantreffen van een niet-reanimeren penning bij een slachtoffe:

Mag ik als niet-zorgprofessional (leek) stoppen met reanimeren als ik tijdens een reanimatie een niet reanimeren verklaring vind?
Antwoord : bijzondere situatie
Een bijzondere situatie doet zich voor als een niet-reanimeren verklaring of penning wordt getoond of een niet-reanimerenpenning zichtbaar wordt gedurende de periode dat leekhulpverleners de reanimatie al uitvoeren, b.v. tijdens het aansluiten van een Automatische Externe Defibrillator. Er is onder deze omstandigheid geen verplichting de reanimatiepoging te stoppen omdat deze plicht uitsluitend geldt voor professionele hulpverleners (zie Hoofdstuk II.3) op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Het staat de leek vrij de reanimatie voort te zetten dan wel te staken.

 

Reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe AED zijn 2 belangrijke schakels uit de keten van overleving.

 

Voorafgaand aan het gebruik van de AED moet er gereanimeerd worden.

Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen of een ventrikelfibrillerend hart.

De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen om het trillende hart stil te zetten.

Het apparaat geeft de hulpverlener opdracht om een stroomstoot toe te dienen en te starten met borstcompressies en mond op mondbeademing.

De AED leidt de hulpverlener via spraakcommando’s op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het overnemen. Na de eventueel toegediende schok wordt de reanimatie voortgezet. U blijft doorgaan met reanimeren tot de professionele hulp het reanimeren van U overneemt.

Het gebruik van een AED is onlosmakelijk met reanimeren verbonden.

In deze cursus leert U reanimeren en het gebruiken van een AED.

Er wordt geoefend met een AED trainer.

De grootte van de groep bedraagt maximaal 6 personen. Bij meerdere personen zal een 2e instructeur worden ingezet.

Duur van de cursus 4 uur.