Levensreddende Eerste Handelingen

Basisopleiding Levensreddende Eerste Handelingen

 

De lestijd edraagt 8 uur inclusief toets. Voor inschrijving gaat u naar het onderdeel contact, inschrijven.

 

Praktische vaardigheden zoals het leggen van een slachtoffer in stabiele zijligging, het reanimeren van een slachtoffer
en het aanleggen van verschillende soorten verbanden komen uitgebreid aan de orde.

 

De aanwezigheid tijdens de opleiding van een gediplomeerd EHBO-er met LOTUS-aantekening (Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers) zorgt voor een realistisch slachtofferbeeld.

 

Tijdens de instructie zijn alle middelen aanwezig en is er altijd sprake van een ideale situatie.

Het is droog, er heerst een aangename temperatuur en het “slachtoffer” is niet echt gewond.

Daadwerkelijk eerste hulp buiten moeten verlenen aan een slachtoffer met verwondingen op straat terwijl het koud is of regent is soms de harde realiteit.

Besluiten omtrent de juiste handelwijze moeten snel worden genomen en handelingen moeten goed uitgevoerd worden onder het toeziend oog van toeschouwers.

De rauwe werkelijkheid dwingt tot beslissingen. Ervaring, verkregen door oefenen oefenen en nog eens oefenen kan leiden tot de juiste beslissing.

Bij een ongeval in uw bedrijf staan collega’s aan de zijlijn en bekijken en becommentarieren tijdens of achteraf uw verleende hulp.

Bij het verlenen van eerste hulp in huiselijke kring zijn emoties een bijkomende complicerende factor.

In de cursus zal door de ervaren instructeur hier kort op worden ingegaan en worden praktische tips verstrekt.

Tijdens de opleiding zal het accent liggen op onderlinge echte samenwerking en vertrouwen.

 

Stelregel is: 1 BHV’er is geen BHV’er, 2 BHV’ers zijn samen een eenheid.

 

De grondslag vormt de theorie uit het -in de cursusprijs inbegrepen- verstrekte lesboek uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).

In het lesprogramma ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden.

 

Na een succesvolle afronding kennen en kunnen cursisten hetgeen hieronder beschreven staat.

 

Cursisten kunnen:

 •  een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer;
 • het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen;
 • nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd;
 • het slachtoffer gerust stellen;
 • op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen.

 

Cursisten kunnen handelen bij:

 •  bewustzijnsstoornissen;
 • ademhalingsstoornissen;
 • bloedsomloopstoornissen;
 • uitwendige bloedingen.

 

Cursisten kunnen eerste hulp verlenen bij:

 •  shock;
 • uitwendige wonden;
 • brandwonden;
 • botbreuken;
 • oogletsel.

 

Cursisten kennen:

 • hun afgebakende rol binnen het taakgebied “eerste hulp”.

 

Stelregel is: 1 BHV’er is geen BHV’er, 2 BHV’ers zijn samen een eenheid.

 

De certificaten van de Basisopleiding Eerste Hulpverlening en de Basisopleiding Kleine Blusmiddelen, Communicatie en Ontruiming  kunnen worden omgezet naar een Diploma Bedrijfshulpverlener.