Kleine Blusmiddelen, Ontruiming en Communicatie

Vuur is al eeuwenlang een belangrijk element. Vuur dient voor warmte, veiligheid en gezelligheid. Dat verandert onmiddelijk indien het vuur zich ongewild verplaatst van een gewenste plek – zoals de terrashaard of de barbeque – naar een plek waar vuur niet gewenst is.

Bijvoorbeeld naar uw kleding of naar uw huid.

 

 

Om op dat moment een groter gevaar af te wenden – zoals brandende kleding of ernstige brandwonden – is kennis van de bestrijding van een beginnende brand belangrijk.

De lestijd bedraagt 8 uur inclusief toets.

 

De grondslag vormt de theorie uit het -in de cursusprijs inbegrepen- verstrekte lesboek uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).

In het lesprogramma ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden.

 

 

Na een succesvolle afronding kennen en kunnen cursisten hetgeen hieronder beschreven staat.

 

Cursisten kunnen:

 •  een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • veiligheidsvoorzieningen gebruiken;
 • de branddriehoek toepassen.

 

Cursisten kennen:

 •  en herkennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen;
 • de ontwikkeling van een brand;
 • hun afgebakende rol binnen het taakgebied “beperking en bestrijding van een beginnende brand”.

 

Cursisten kunnen:

 • een ontruiming begeleiden;
 • gebruik maken van de veiligheidsmiddelen;

 

Cursisten kennen:

 •  het ontruimingsplan en het doel ervan;
 • de vluchtroute en het gebruik ervan;
 • de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen;
 • hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ontruiming”.

 

Cursisten kunnen:

 

 • op de juiste wijze een ongeval of brand melden;
 • bedrijfsintern communiceren;
 • hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien;
 • communicatiemiddelen hanteren.

 

Cursisten weten:

 •  wat relevante informatie is voor andere diensten.

 

Cursisten kennen:

 •  hun afgebakende rol binnen het taakgebied “communicatie”.

 

In het lesprogramma wordt ingegaan op:

 • wat is brand;
 • het principe van de branddriehoek;
 • het inzetten van welke blusmiddelen bij welke brand;
 • uitleg over veiligheidsvoorzieningen;
 • het onder toezicht zelf bestrijden van een beginnende brand.

 

De opleiding wordt gegeven door een ervaren instructeur.

De opleiding is praktijkgericht en zal waar mogelijk verwijzen naar de dagelijkse praktijk in uw organisatie.

Indien gewenst kan een communicatieoefening voor de cursisten gemaakt worden.

Eveneens behoort het begeleiden van een geplande ontruiming tot de mogelijkheden.