Herhaling Kleine blusmiddelen, Ontruiming en Communicatie

Jaarlijks dient om de BHV kennis op peil te houden en het NIBHV BHV pasje opnieuw te verkrijgen, een herhalingscursus gevolgd te worden. De benodigde kennis op het gebied van brandklassen en het juiste gebruik van de kleine blusmiddelen wordt opgefrist.

Tijdens de herhaling wordt stilgestaan bij vragen van de cursisten over BHV- ervaringen tijdens het afgelopen jaar op het gebied van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming.

Praten met elkaar in de lessituatie over ervaringen geeft vaak suggesties die praktische oplossingen bieden.

Samenwerking is belangrijk, elkaar verder helpen op BHV gebied heeft een meerwaarde voor de BHV in het algemeen en voor de betrokken zijnde BHV’er in het bijzonder.

Wij kunnen de jaarlijkse ontruiming van uw bedrijf begeleiden. Onder meer door het schrijven van een realistisch scenario. Ook kunnen wij de inzet van van Lotus, figuranten en  instructeurs voor u regelen die uw ontruiming begeleiden en observeren. Vanuit deze observatie kan het evaluatieverslag geschreven worden.

 

Communicatie is de rode draad bij iedere BHV inzet. Het blijft lastig om goed met elkaar te communiceren. Het helder, objectief en eenduidig doorgeven van berichten blijft een punt van aandacht.

Indien gewenst kan een communicatieoefening voor de cursisten gemaakt worden. In overleg kunnen bedrijfsspecifieke elementen in de communicatieoefening verwerkt worden.

 

BHV’ers moeten op elkaar kunnen vertrouwen als het nodig is. Een BHV’er is geen BHV’er. Twee BHV’ers zijn een eenheid. Puur voor de eigen veiligheid dient in koppels van twee gewerkt te worden. Een vertrouwensoefening kan indien gewenst in het les programma opgenomen worden. Deze praktijkoefening kan zowel binnen uw locatie als ook op een door ons verzorgde locatie uitgevoerd worden.