Eerste Hulp (EHBO)

Eerste Hulp (EHBO)         

Niet meer weg te denken is de cursus Eerste Hulp.

Standaard opgenomen in deze basismodule Eerste Hulp volgens Het Oranje Kruis is het Reanimatieprotocol en het AEDprotocol volgens de op dit moment geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.

De aanwezigheid tijdens de opleiding van een gediplomeerd EHBO-er met LOTUS-aantekening (Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers) zorgt voor een realistisch slachtofferbeeld.

 
 Leer een beroerte herkennen.

 

Het diploma Eerste Hulp blijft 2 jaar geldig indien U gedurende deze twee jaar de lessen herhaling Eerste Hulp volgt.

De Eerste Hulp opleiding voldoet aan de voorwaarden en eindtermen voor “Levensreddende handelingen” zoals vereist door de Arbo-wet en voldoet aan de eisen die de wetgever stelt aan de Eerste Hulp vaardigheden van de BHV’er. U wordt EHBO’er.

 

Natuurlijk kunt U kiezen voor een uitbreiding op de basismodule Eerste Hulp.

Bijvoorbeeld voor de module Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK).        Oranje Kruis certificaat.

Of voor de module Wandelletsel.

Specifieke en uitgebreide informatie over de inhoud van deze modules wordt in de cursus Eerste Hulp gegeven.

Eerste Hulp verlenen bestaat uit het beoefenen van de aangeleerde praktische vaardigheden.

 

Competent

Praktische vaardigheden worden aangeleerd volgens het ‘skill and drill’ protocol. Zodoende wordt de cursist competent in handelen.

 

In het programma is opgenomen aan de hand van Het Oranje Kruisboekje:

 • Hoe vervoer je een slachtoffer;
 • Waarvoor kan je een driekante doek gebruiken;
 • Met welke huis tuin en keuken middelen kun je onderweg eerste hulp bieden bij verwondingen als de verbandkoffer niet direct in de buurt is;
 • Risico’s en aansprakelijkheid hulpverlener;
 • Het leggen van een slachtoffer in stabiele zijligging;
 • Het reanimeren van een slachtoffer en het gebruiken van een AED;
 • Het aanleggen van verschillende soorten verbanden;
 • Waaraan herken je shock;
 • Hoe handel je bij actieve bloedingen;
 • Hoe handel je bij brandwonden;
 • Hoe geef je steun en rust bij botbreuken;
 • Wat doe je bij een kneuzing;
 • Hoe handel je bij oogletsel.

 

Cursisten kunnen eigen ervaringen bespreken. Indien mogelijk wordt een voorval verwerkt in de lesstof als dit voorval als casus voor de cursus gemaild is met een uitgebreide beschrijving. Uiteraard wordt -indien gewenst- de casus anoniem gehouden en algemeen gemaakt.

 

Het totale tijdsbeslag bedraagt 28 uur inclusief examen.

De cursus wordt afgesloten met een examen.

Dit examen wordt afgenomen door examinatoren van Het Oranje Kruis.

Deze cursus kan in blokvorm gevolgd worden.

Bijvoorbeeld in 4 blokken van 7 uur.

Of in 8 dagdelen van 3,5 uur.

In overleg kan deze cursus ook in de avond gevolgd worden of op zaterdag.

Het minimale aantal cursisten per groep is 7 personen.

Het maximale aantal cursisten per groep is 12 personen.