Eerste Hulp aan kinderen (EHAK)

Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)         

 

Een cursus bestemd voor ouders, gastouders, oppasstudenten, scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en eenieder die met kinderen omgaat.

 

Het totale tijdsbeslag bedraagt 14 uur.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en gedurende de cursus worden de vaardigheden van de cursist beoordeeld door een examinator van Het Oranje Kruis.
U ontvangt het geregistreerde Certificaat van het Oranje Kruis.

 

Het minimale aantal cursisten per groep is 7 personen.

Het maximale aantal cursisten per groep is 12 personen.

 

Deze cursus kan in blokvorm gevolgd worden.

Bijvoorbeeld in 2 blokken van 7 uur.

Of in 4 dagdelen van 3,5 uur.

In overleg kan deze cursus ook in de avond gevolgd worden of op zaterdag.

De aanwezigheid tijdens de opleiding van een gediplomeerd EHBO-er met LOTUS-aantekening (Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers) zorgt voor een realistisch slachtofferbeeld.

 

Standaard opgenomen in deze module is het Kinder Reanimatieprotocol (PBLS) en AED-protocol volgens de op dit moment geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.

 

Het Certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen wordt afgegeven aan hen die geen diploma Eerste Hulp hebben.
Diplomahouders krijgen de module Eerste Hulp aan Kinderen bijgeschreven door het Oranje Kruis op hun Diploma Eerste Hulpverlener.
Het basisdiploma Eerste Hulp blijft 2 jaar geldig indien U gedurende deze twee jaar de lessen herhaling Eerste Hulp volgt en de module Eerste Hulp aan Kinderen blijft geldig indien u ook deze herhalingsles volgt.

Certificaathouders houden hun certificaat geldig door 1 x per jaar de les herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen te volgen.
De registratie wordt voor u verzorgd en geregistreerd door het Oranje Kruis.

Voor specifieke en zeer uitgebreide informatie over de inhoud van deze module verwijzen wij U naar de website van Het Oranje Kruis.

Eerste hulp aan Kinderen verlenen bestaat uit het beoefenen van de aangeleerde praktische vaardigheden.

 

Competent

Praktische vaardigheden worden aangeleerd volgens het ‘practice and drill’ protocol. Zodoende wordt de cursist competent in handelen.

In het programma is opgenomen aan de hand van Het Oranje Kruisboekje Eerste Hulp Aan Kinderen:

 •  Het kind en zijn omgeving
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn van het kind
 • Stoornissen in de ademhaling van het kind
 • Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling- Reanimatieprotocol voor kinderen tot 1 jaar, van 1jaar tot 8 jaar, kinderen vanaf 8 jaar.
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband- en hulpmiddelen.

 

Cursisten kunnen eigen ervaringen bespreken. Indien mogelijk wordt een voorval verwerkt in de lesstof als dit voorval als casus voor de cursus gemaild is met een uitgebreide beschrijving. Uiteraard wordt -indien gewenst- de casus anoniem gehouden en algemeen gemaakt.