BHV Info

Takenpakket Bedrijfshulpverlener

 

Volgens het opleidingsprofiel opgesteld door het ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ en het ‘Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ behoren de volgende taken tot het takenpakket van de bedrijfshulpverlener:

 

  • Eerste hulp verlenen;
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Evacueren van aanwezige personen;
  • Alarmeren van de professionele hulpverleners, zoals de politie, de brandweer en de ambulance.

 

Regel 1 bij iedere actie is: aandacht voor de eigen veiligheid van de bedrijfshulpverlener!

Gedurende de opleiding zal het zorgen voor de eigen veiligheid als uitvoerende bedrijfshulpverlener steeds op de voorgrond staan.