BHV Compleet

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit 2 onderdelen.

Het totale tijdsbeslag bedraagt 16 uur.

Het minimale aantal cursisten per groep is 7 personen.

Het maximale aantal cursisten per groep is 12 personen. Voor inschrijving gaat u naar het onderdeel contact, inschrijven.

Het eerste onderdeel bestaat uit Levensreddende Eerste Hulp.

Het tweede onderdeel bestaat uit beperking en bestrijding van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen en het ontruimen.

ONDERDEEL 1: Levensreddende Eerste Hulp

De lestijd bedraagt 8 uur inclusief toets.

De grondslag vormt de theorie uit het -in de cursusprijs inbegrepen- verstrekte lesboek uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).

In het lesprogramma ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden.

Na een succesvolle afronding kennen en kunnen cursisten hetgeen hieronder beschreven staat.

Praktische vaardigheden zoals het leggen van een slachtoffer in stabiele zijligging, het reanimeren van een slachtoffer en het aanleggen van verschillende soorten verbanden. Deze vaardigheden komen uitgebreid aan de orde.

Tijdens de instructie zijn alle middelen aanwezig en is er altijd sprake van een ideale situatie.

Het is droog, er heerst een aangename temperatuur en het “slachtoffer” is niet echt gewond.

Daadwerkelijk eerste hulp buiten moeten verlenen aan een slachtoffer op straat terwijl het koud is of regent is soms de harde realiteit.

Besluiten omtrent de juiste handelwijze moeten snel worden genomen en handelingen moeten goed uitgevoerd worden onder het toeziend oog van toeschouwers.

De rauwe werkelijkheid dwingt tot beslissingen. Ervaring, verkregen door oefenen oefenen en nog eens oefenen kan leiden tot de juiste beslissing.

Bij een ongeval in uw bedrijf staan collega’s aan de zijlijn en bekijken en becommentariëren tijdens of achteraf uw verleende hulp.

Bij het verlenen van eerste hulp in huiselijke kring zijn emoties een bijkomende complicerende factor.

In de cursus zal door de ervaren instructeur hier kort op worden ingegaan en worden praktische tips verstrekt.

Tijdens de opleiding zal het accent liggen op onderlinge echte samenwerking en vertrouwen.

Cursisten kunnen:

 • een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer;
 • het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen;
 • nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd;
 • het slachtoffer gerust stellen;
 • op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen.

Cursisten kunnen handelen bij:

 • bewustzijnsstoornissen;
 • ademhalingsstoornissen;
 • bloedsomloopstoornissen;
 • uitwendige bloedingen.

Cursisten kunnen eerste hulp verlenen bij:

 • shock;
 • uitwendige wonden;
 • brandwonden;
 • botbreuken;
 • oogletsel.

Cursisten kennen:

 • hun afgebakende rol binnen het taakgebied “eerste hulp”.

 

ONDERDEEL 2: Beperking en bestrijding van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen en het ontruimen.

De lestijd bedraagt 8 uur inclusief toets.

De grondslag vormt de theorie uit het -in de cursusprijs inbegrepen- verstrekte lesboek uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).

In het lesprogramma ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden.

Na een succesvolle afronding kennen en kunnen cursisten hetgeen hieronder beschreven staat.

Cursisten kunnen:

 • een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • veiligheidsvoorzieningen gebruiken;
 • de branddriehoek toepassen.

Cursisten kennen:

 • en herkennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen;
 • de ontwikkeling van een brand;
 • hun afgebakende rol binnen het taakgebied “beperking en bestrijding van een beginnende brand”.

Cursisten kunnen:

 • een ontruiming begeleiden;
 • gebruik maken van de veiligheidsmiddelen;

Cursisten kennen:

 •  het ontruimingsplan en het doel ervan;
 • de vluchtroute en het gebruik ervan;
 • de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen;
 • hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ontruiming”.

Cursisten kunnen:

 • op de juiste wijze een ongeval of brand melden;
 • bedrijfsintern communiceren;
 • hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien;
 • communicatiemiddelen hanteren.

Cursisten weten:

 •  wat relevante informatie is voor andere diensten.

Cursisten kennen:

 •  hun afgebakende rol binnen het taakgebied “communicatie”.

In het lesprogramma wordt ingegaan op:

 • wat is brand;
 • het principe van de branddriehoek;
 • het inzetten van welke blusmiddelen bij welke brand;
 • uitleg over veiligheidsvoorzieningen;
 • het onder toezicht zelf bestrijden van een beginnende brand.

De opleiding wordt gegeven door een ervaren instructeur.

De opleiding is praktijkgericht en zal waar mogelijk verwijzen naar de dagelijkse praktijk in uw organisatie.