Bedrijfsinformatie

BedrijfsHulpVerlening Iris, Eye for You
Tjariet 16
8032 LM Zwolle

Telefoonnummer:
Overdag: 06 – 50 40 50 57
Avond: (Van 19.00 uur tot 19.30 uur)

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:050835100000

Omzetbelastingnummer: NL001139539B32

Gironummer: NL71 INGB 0001 9632 83 t.n.v. JHHM Scholten.

Vergoedingen dd. 1 jan 2022. Vraag altijd even na of uw ziektekostenverzekeraar uw cursus vergoed. https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus